Ưu đãi bắt đầu từ ngày 5 đến hết ngày 31/07/2019

?? THÁNG CỦA MUÔN VÀNG ƯU ĐÃI ?
Làm_đẹp từ A đến Z chưa bao giờ giá tốt đến thế.

?Ưu đãi bắt đầu từ ngày 5 đến hết ngày 31/07/2019
?Mia Spa áp dụng cho các #Combo 1 làm_đẹp như “Trị_liệu và thư_giãn” bao gồm:
1️⃣ #Xông_hơi_đá_muối #Himalaya
2️⃣ #Massage đá muối Himalaya
3️⃣ Gội đầu thảo dược